Universitățile clujene controlate de OPC. 5 sancțiuni au fost aplicate

de Otilia Muresan
Foto: Arhiva

În perioada 16.10.2012-22.10.2012 Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la încheierea contractelor de studii de către universităţi.

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Pe raza judeţului Cluj au fost controlate 10 instituţii de învăţământ superior, neconformităţi fiind identificate la 5 dintre acestea.

Principalele abateri constatate se referă la:

Neafişarea în mod vizibil a listelor cu tarifele aferente cursurilor/serviciilor prestate, atât la centrele de informare a studentilor cât şi pe site-urile universităţilor;

Exprimarea tarifelor în euro fără să fie menţionat cursul de referinţă;

Clauze contractuale care nu sunt redactate în mod clar, atât în ceea ce priveşte modul de restituire a taxelor achitate, cât şi prin lipsa indicării exacte a taxelor şi tarifelor percepute, făcându-se în acest sens trimiteri la articole din alte regulamente;

Nemenţionarea în contracte a tuturor informaţiilor obligatorii ( denumirea universităţii, obiectul contractului, durata contractului, tariful si condiţiile de plata, drepturile si obligaţiile părţilor, condiţiile de reziliere şi/sau încetare a contractului), din contractele încheiate cu studenţii a două universităţi lipsând condiţiile de reziliere a contractului, respectiv drepturile şi obligaţiile părţilor.

Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

You may also like

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.