Primul cluster agro-industrial din România, constituit la Cluj

de clujazi

Consiliul Judeţean Cluj a găzduit, astăzi, întâlnirea de lucru prilejuită de constituirea clusterului Agro-Food-Ind Napoca, cluster menit să reunească cei mai importanţi actori ai sectorului agro-industrial clujean.CjcClusterAGRO5

La întâlnire au participat reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ şi cercetare legate de sectorul agro-industrial, ai agenţilor economici din domeniu, ai asociaţiilor de producători agricoli şi crescători de animale precum şi reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu.

Misiunea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca o reprezintă promovarea colaborării şi cooperării între entităţile de afaceri, din sectorul agro-industrial, mediul academic şi de cercetare, dar şi încurajarea procesului de restructurare competitivă a sectorului şi asigurarea participării în multiple proiecte comerciale, naţionale şi internaţionale. Membrii asociației „Cluster Agrofoodind Napoca” au decis să se asocieze pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piața națională, dar și internațională.

Obiectivele generale ale clusterului se referă, în principal, la crearea și promovarea unui cadru armonios de interacţiune între toți factorii interesați care activează pe lanțul de valoare în domeniul agro-industrial; dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare şi orientarea sectorului privat către inovare şi transfer tehnologic; susținerea și promovarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere; sprijinirea integrării ofertei de educație cu nevoile reale ale mediului de afaceri din domeniul agro-industrial; promovarea și încurajarea spiritului antreprenorial oferind soluții pertinente pentru reînnoirea și modernizarea sectorului; crearea de instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a informațiilor și oportunităților din domeniu; dezvoltarea de parteneriate, în țară și străinatate, în scopul atingerii obiectivelor asocierii; promovarea de inițiative legislative menite să corecteze – sau, dupa caz – să reglementeze anumite aspecte de interes pentru sectorul de activitate; identificarea oportunităților de colaborare în direcția susținerii financiare prin diverse programe, parteneriate, instrumente și/sau operațiuni bancare; organizarea și participarea de/la forumuri, simpozioane, conferințe, seminarii, dezbateri etc, în tară și străinătate; elaborarea de proiecte pe diverse domenii menite să asigure atât dezvoltarea asociației cât și a membrilor sau altor structuri interesate din domeniu; desfășurarea oricăror activități necesare atingerii scopului și obiectivelor asocierii.

You may also like

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.