251.824 dosare de soluţionat pentru Curtea de Apel Cluj în 2012. Mult mai multe decât în 2011

de admin

La fel ca pentru celelalte instanţe din ţară, anul 2012 a fost şi pentru Curtea de Apel Cluj şi instanţele judecătoreşti aflate în circumscripţia acesteia, un an marcat de intrarea în vigoare la data de 15 februarie 2013 a Noului Cod de procedură civilă.Dosare, hartii, acte. Foto - Otilia Muresan

În acest sens instanţele au procedat atât la pregătirea logistică şi administrativă, cât şi la organizarea adecvată a pregătirii profesionale. Astfel la mai multe instanţe au fost amenajate deja, în acord cu reglementările Noului Cod, camere de consiliu, fructificându-se, atunci când a fost posibil, înzestrarea unora dintre instanţe cu sedii îndeajuns de generoase. Cu titlu de exemplu, menţionăm că Tribunalul Maramureş a înfiinţat 5 noi săli de judecată destinate judecăţii fără prezenţa publicului, Tribunalul Bistriţa Năsăud 2 , Judecătoria Bistriţa 2.

Din analiza datelor statistice referitoare la numărul total al dosarelor de soluţionat la nivelul Curţii de Apel Cluj şi al instanţelor arondate se observă că în anul 2012 au existat 251.824 dosare de soluţionat, în creştere faţă de anii anteriori, când valorile acestui parametru au fost de 238.739 dosare în anul 2011 şi, respectiv, de 236.236 dosare în anul 2010.

Din totalul de 251.824 cauze de soluţionat, în cursul anului de referinţă, pe rolul instanţelor din aria de competenţă a Curţii de Apel Cluj au fost înregistrate 193.750 dosare noi (mai mult faţă de anul precedent, când numărul acestora a fost de 182.073), la care s-a adăugat un stoc de 58.074 dosare rămase nesoluţionate din anul precedent.

La sfârşitul anului 2012, în evidenţă existau 13.818 cauze suspendate şi un stoc de 65.213 dosare nesoluţionate.

O uşoară creştere s-a manifestat în ceea ce priveşte situaţia dosarelor soluţionate, numărul lor ajungând la 186.611 dosare în anul 2012, faţă de anul 2011, când au fost soluţionate 180.467 cauze.

You may also like

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.