Mai puţini cetăţeni străini în Cluj-Napoca faţă de anul 2011

de admin

La sfârşitul anului 2012, în evidenţele Serviciului pentru Imigrări se aflau înregistraţi 5533 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 110 ţări ale lumii, comparativ cu anul 2011 când în evidenţă erau înregistraţi un număr de 5651 cetăţeni străini.

Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi în judeţul Cluj, provin din: Republica Moldova (627), Franţa (552) Tunisia (493), Italia (486) şi Germania (401).

În ceea ce priveşte admisia în România în perioada de referinţă au fost depuse 197 de invitaţii, dintre care 160 au fost admise, 7 se află în lucru, iar 30 cereri au fost respinse. Tot pe linia admisiei în România, au fost înregistrate şi 17 cereri pentru reîntregirea familiei, fiind aprobate 13 cereri.

Potrivit competenţelor, în anul 2012 au fost primite 205 de cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi. Ca urmare, au fost eliberate 193 autorizaţii de muncă, 12 cereri au fost respinse pentru deficienţe constatate în derularea procedurilor prevăzute expres de lege, iar în urma controalelor efectuate, atât cu forţe proprii cât şi în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, au fost sancţionate 3 societăţi comerciale în cadrul cărora erau angajaţi sau detaşaţi cetăţeni străini, fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

În perioada analizată au fost primite 2876 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbare reşedinţă, sau cereri de reîntregire a familiei, dintre care pentru state terţe un număr de 2048, iar pe spaţiul UE şi SEE un număr de 828.

Ca urmare, au fost emise 2806 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi permanentă pe teritoriul României, certificate de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de rezidenţă temporară şi permanentă pentru membrii de familie ai cetăţenilor români şi membrii de familie ai cetăţenilor proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. În perioada de referinţă a fost revocat dreptul de şedere pentru 320 cetăţeni non comunitari care nu mai îndeplineau condiţiile care au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii la negru şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei naţionale, în anul 2012, rezultatele Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj, fiind după cum urmează:

Au fost depistaţi cu şedere ilegală 253 de cetăţeni străini, 162 au fost puşi în legalitate iar 91 au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României; persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate amenzi contravenţionale în suma totală de 147.200 lei şi 93 avertismente.

Pe parcursul anului trecut, 99 de cetăţeni străini au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României, 91 prin emiterea unor Decizii de Returnare, 8 cazuri prin returnarea sub escortă într-un Centru de cazare al străinilor luaţi în custodie publică iar în 14 cazuri s-a dispus si măsura interzicerii intrării în România pe perioade între 6 luni si 5 ani.

Organele de urmărire penală competente au fost sesizate de Serviciul pentru Imigrări al judeţului Cluj în 6 cazuri, în care s-au efectuat acte de constatare ale unor infracţiuni diverse.

You may also like

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.