Trei oferte depuse pentru elaborarea studiilor de conectare a aeroportului la calea ferată

de clujazi

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, regie autonomă aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a găzduit în după-amiaza zilei de 25.02.2013 şedinţa de deschidere a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect realizarea de „Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca”, proiect cofinanţat de către Uniunea Europeană prin programul TEN-T.aeroport Azi 1

În cadrul procedurii de achiziţie publică au fost depuse 3 oferte, după cum urmează: SC TRACTEBEL ENGINEERING SA (România) – valoare ofertă 5.362.519,25 lei (1.182.500 Euro)+TVA, SC AECOM INGENIERIA SRL (România) – valoare ofertă 6.317.115,70 lei (1.393.000 Euro)+TVA, respectiv Asocierea formată din SC AIRPORT MANAGEMENT & CONSTRUCTIONS SRL (România) – SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUARI (Italia) – SC POOL ENGINEERING SRL (Italia) – SC SMA CONSTRUCT SRL (România) – valoare ofertă: 7.142.461,00 lei (1.575.000 Euro)+TVA.

Valoarea estimată a studiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport inter modal este de 1.800.000 Euro, fără TVA, comisia de evaluare urmând să procedeze la verificarea şi evaluarea ofertelor prin care se va stabili operatorul economic căruia i se va atribui contractul de achiziţie publică. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Perioada de derulare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2013 – 30.11.2014, iar cofinanţatori ai acestui proiect sunt Uniunea Europeană (Programul TEN-T) şi Consiliul Judeţean Cluj.

Obiectivul general al proiectului “Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca”, constă în elaborarea unui set de studii necesare pentru proiectarea şi dimensionarea unui sistem de transport intermodal, sistem menit să identifice modalităţile optime de interconectare a transportului aerian cu cel rutier şi feroviar.

You may also like

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.