Staţii moderne de epurare a apei la Gherla şi Huedin

de admin

În zilele de 12 şi 14 Februarie 2013 au avut loc recepţiile la terminarea lucrărilor din Gherla şi Huedin în cadrul Contractului „Reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare Gherla şi Huedin” prin Proiectul atras şi derulat de Compania de Apă SOMEȘ S.A. cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj şi a celorlalte autorităţi publice locale acţionari ai societăţii, cu finanţare din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu.Apa - foto, Otilia Muresan

Lucrările în cadrul acestui contract în valoare de 34 Milioane lei (fără TVA) au început în Aprilie 2011 şi au avut în vedere modernizarea şi retehnologizarea completă a celor două staţii de epurare astfel încât epurarea apelor uzate menajere, pluviale şi industriale din cele două localităţi urbane să se conformeze complet la cerinţele Directivei Europene în domeniu, având ca rezultat final protecţia eficientă a mediului înconjurător şi sănătăţii publice.

Proiectul POS Mediu Cluj-Sălaj derulat între 2008-2013 vizează, printre multe alte obiective, modernizarea tuturor celor opt staţii de epurare urbane din municipiile şi oraşele deservite de Compania de Apă SOMEȘ SA în judeţele Cluj şi Sălaj, contractul pentru staţiile de epurare Gherla şi Huedin fiind printre primele finalizate. Reamintim că acest contract a făcut parte din proiectul major de investiţii „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apa uzată din judeţele Cluj/Sălaj – Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, cofinanţat de Uniunea Europeană, în valoare totală de 196,9 Milioane EURO atras şi derulat de Compania de Apă SOMEȘ S.A. Contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene se cifrează la 74%, cea a Guvernului României la 11,3%, a autorităţilor locale din aria proiectului la 1,9%, restul de 12,8% fiind obţinut de Compania de Apă SOMEȘ S.A. prin credit bancar.

Reamintim ca acest contract a facut parte din proiectul major de investitii „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj – Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj”, cofinantat de Uniunea Europeana, in valoare totala de 196,9 Milioane EURO atras si derulat de Compania de Apa SOMES S.A. Contributia nerambursabila a Uniunii Europene se cifreaza la 74%, cea a Guvernului Romaniei la 11,3%, a autoritatilor locale din aria proiectului la 1,9%, restul de 12,8% fiind obtinut de Compania de Apa SOMES S.A. prin credit bancar.

You may also like

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.