ITM a dat amenzi la brutăriile din oraș

de clujazi

În perioada 09-12 aprilie 2024  ITM Cluj a desfășurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind  încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități in domeniul „fabricare  produselor de brutarie si a produselor făinoase”.

Principalele obiective

Identificare și verificarea agenților economici, care activează în domeniul „fabricare  produselor de brutarie si a produselor făinoase”;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare;

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Motivarea campaniei

Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă au evidențiat faptul că lucrătorii din domeniile țintă ale campaniei sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, cum ar fi:

–      risc de accidentare din cauza incendiilor și exploziilor;

–      echipamente de muncă necorespunzătoere tehnologiilor folosite;

–      neasigurarea sau nefuncționarea instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;

–      manipulări de mase grele și foarte grele, care conduc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate și dureri musculare;

–      risc de accidentare din cauza lipsei de vizibilitate pe căile de acces și manevrării necorespunzătoare a motostivuitoarelor;

–      risc de electrocutare;

–      ventilație insuficientă;

–      lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute;

–      risc de lovire prin răsturnarea mărfurilor greșit depozitate;

–      risc de lovire, strivire de echipamentele de muncă aflate în mișcare(malaxoare, stivuitoare, camioane, etc.)

Având în vedere riscurile la care sunt expuși lucrătorii din acest domeniu de activitate, este necesară organizarea periodică a unor acțiuni de control privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă și a modului în care lucrătorii conștientizează riscurile din unități, ca primă condiție pentru adoptarea unor atitudini, comportamente și acțiuni adecvate în prevenirea producerii de accidente.

În domeniul relațiilor de muncă, domeniul de activitate anterior menționat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale privind:

–      angajarea personalului;

–      transmiterea, în termen legal, a contractelor individuale de muncă, în registrul general de evidență al salariaților;

–      durata timpului de muncă și muncă suplimentară;

–      întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de către salariați;

–      repausuri periodice(repausul săptămânal, sărbători legale);

–      munca de noapte;

–      acordarea drepturilor salariale.

De asemenea, s-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul.

Rezultatele campaniei

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 20 de angajatori din judeţul Cluj și s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 8.500 lei.

Astfel, au fost aplicate un număr de două  amenzi la două societăți comerciale pentru: lipsă autorizare ISCIR echipament de muncă și folosirea unei prize neconforme, cu pericol de electrocutare.

La  două  societăți  au fost  oprite din funcțiune trei echipamente de muncă, două echipamente din cauza lipsei autorizării ISCIR iar unul pentru pericol de electrocutare prin atingere directă.

You may also like

Scrie un comentariu

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.