Proiect european pentru şomerii din zonele defavorizate cu peste 100 de cursanţi din Câmpia Turzii şi Pata Rât

Institutul Postliceal Phoenix din Cluj-Napoca derulează proiectul “Reţea multiregională de Centre Regionale de Ocupare pentru îmbunătățirea capacității de ocupare a grupurilor dezavantajate de pe piața muncii din regiunile Nord-Vest, Vest și Centru-ReCRO”, proiect finanțat de Uniunea Europeană. Timp de zece luni, cursanţii, în baza înscrierilor, pot să obţină gratuit o calificare în următoarele domenii: operator introducere, validare prelucrare date, designer pagini web, grafician calculator, designer publicitate, tester IT, operator CAD, operator aplicații IT, bucătar, baby sitter și lucrător comercial.

Din grupul țintă al proiectului fac parte 300 șomeri din care: 100 șomeri tineri; 40 șomeri peste 45 ani; 100 șomeri de lungă durată (din care 30 sunt tineri și 50 sunt femei), 30 persoane inactive.

Printre aceştia se află peste 100 de persoane înscrise din Câmpia Turzii, dar şi 4 cursanţi de la Pata Rât.

Obiectivul general al proiectului este legat de îmbunătățirea gradului de ocupare la nivelul zonelor foste industriale, din mediul urban și rural, din regiunile Nord-Vest, Vest și Centru, prin atragerea și menținerea pe piața muncii a grupurilor dezavantajate de pe piața muncii: șomeri, cu accent pe șomerii de lungă durată, persoane în cautarea unui loc de munca și persoane inactive, iar obiectivele specifice sunt legate de creșterea ratei de ocupare pentru 300 de persoane dezavantajate de pe piața muncii din zonele foste industrializate, din mediul urban și rural, din regiunile Nord-Vest, Vest, Centru în vederea reducerii șomajului, cu accent pe șomajul de lungă durată și îmbunătățirea capacității de ocupare pentru minim 280 persoane din grupul țintă.