Preşedinţia bulgară a Consiliului UE îşi prezintă priorităţile pentru următoarele 6 luni în comisiile de specialitate ale Parlamentului European!

Preşedinţia bulgară a Consiliului UE îşi prezintă priorităţile pentru următoarele 6 luni în comisiile de specialitate ale Parlamentului European!

În această săptămână sunt prezent la Parlamentul European de la Bruxelles unde particip la şedinţele Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a Comisiei de Dezvoltare Regională şi a Comisiei de Afaceri Juridice, spune europarlamentarul Daniel Buda.


Ordinea de zi a şedinţei Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală cuprinde un schimb de opinii cu ministrul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Rumen Porodzanov, cu privire la prioritățile Președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene, o prezentarea făcută de de către domnul Janusz Wojciechowski, membru al Curții de Conturi Europene, a Raportului special nr. 16/2017: “Programarea dezvoltării rurale: mai puțină complexitate și un accent mai mare pe rezultatele necesare” precum şi un schimb de opinii cu raportorul responsabil pentru Raportul privind inițiativa proprie (INI) privind “Viitorul alimentației și al agriculturii”. În cadrul şedinţei se vor examina proiectele de aviz ale rapoartelor privind Un plan european de acțiune în domeniul sănătății împotriva rezistenței antimicrobiene (AMR), Punerea în aplicare a Regulamentului privind programul de protecție a plantelor CE / 1107/2009. De asemenea, se vor supune spre adoptare proiectele de raport care vizează Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE, Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM după 2020, Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene, Restricții la nivelul regiunilor UE precum şi raportul pe 2016 descărcarea de gestiune: bugetul general al UE – Comisie.

În cadrul şedinţei Comisiei de Dezvoltare Regională vom avea un schimb de opinii cu Tomislav Donchev, viceprim-ministru responsabil de fondurile UE și politicile economice, președinte în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene, cu privire la prioritățile Președinției bulgare, precum şi schimburi de opinii pe teme care privesc Politica de coeziune și economia circular, Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord, Mecanismul de protecție civilă al UE, precum şi o prezentare privind Fondul european de investiții și schimb de opinii cu Hubert Cottogni, director, șeful Departamentului de management al mandatelor, FEI şi o prezentare a avizului Comitetului European al Regiunilor cu privire la proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră, ținută de Pavel Branda.

Nu în ultimul rând, în cadrul şedinţei Comisiei de Afaceri Juridice se vor supune spre adoptare proiectele de raport şi de aviz privind Adaptarea la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea UE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control, Adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea UE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control, Contractele de vânzare online și alte tipuri de contracte de vânzare de bunuri la distanță, Descărcarea de gestiune pentru 2016: Bugetul general al UE – Curtea de Justiție, Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, Interpretarea și implementarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, Pluralismul mass-mediei și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană.

Leave a Reply