Pentru prima dată, comunitatea romă din zona Pata Rât va fi sprijinită în mod integrat. Ce se poate schimba în 2 ani…

Joi, 5 februarie, a avut loc la Centrul de Cultură Urbană Casino din parcul „Simion Bărnuțiu” lansarea proiectului Pata-Cluj, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj. Proiectul, care se întinde pe o durată de doi ani, se axează pe nevoile complexe ale populației marginalizate din comunitățile aflate lângă rampa de deșeuri a orașului Cluj-Napoca, în Pata Rât.lansare proiect pata3

Proiectul Pata Cluj, „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților de romi marginalizate”, își propune să implice populația acestei comunități în dezvoltarea orașului, să susțină desegregarea și să lupte împotriva sărăciei printr-o abordare multisectorială și măsuri integrate. Cu un buget total de 2.079.500 Euro, este finanțat de Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului “Combaterea Sărăciei” (RO25).

“Designul acestui proiect vine cu o abordare nouă tocmai prin dimensiunea lui participativă. Modelele existente de intervenție și politici publice se bazează în mare măsură pe schimbări de infrastructură, dar acestea sunt percepute ca fiind insuficiente pentru o schimbare de durată și sustenabilă. Temele de abordare ale proiectului au fost construite pe nevoile exprimate de membrii comunitățiilor din Pata Rât într-un proiect anterior de asistență tehnică al UNDP. Sunt planificate intervenții la nivel social, educațional, cultural, ocupațional. La finalul celor doi ani, membrii comunității vor avea o calitate a vieții mai bună și vor avea un control mai bun asupra propriilor vieți. Cu alte cuvinte, vor fi mai bine pregătiți pentru proiectele de locuire și desegregare cu care dorim să continuăm aceste intervenții”, explică Gabriella Tonk, Manager de proiect Pata-Cluj.lansare proiect pata1

Prezent la eveniment, secretarul de stat Vasile Daniel, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, a subliniat că numai printr-o intervenţie continuă şi simultană integrată poate fi îmbunătăţit nivelul de trai al romilor din Cluj-Napoca. “Romii au nevoie de educaţie, însă abordarea în ceea ce priveşte comunitatea romă nu poate fi decât integrată. Procesul de incluziune este definit ca fiind procesul prin care se conferă personelor care se află în stare de excluziune şi sărăcie socială, şanse şi oportunităţi, astfel încât să aibă un standard normal de viaţă raportat la nivelul de dezvoltare al întregii societăţi. Da, avem nevoie de educaţie aşa cum avem nevoie de sănătate, de locuri de muncă şi de locuire. Până în momentul de faţă politica naţională şi locală, inclusiv intervenţiile ONG-urilor au avut o abordare sectorială”.

Comunitatea romă a arătat că printre principalele probleme cu care se confruntă se numără condiţiile mizere de trai. “Nu poţi să mănânci cu fereastra deschisă. Copiii se îmbolnăvesc, zi de zi circulă ambulanţe pe la noi. Vrem să ieşim o dată pentru totdeauna din locul acesta. Văd inimi deschise aici”, a spus unul din reprezentanţii comunităţii.

„Proiectul Pata-Cluj va deveni un spațiu de reciprocitate, unde autoritățile locale și membrii comunităților marginalizate vor putea să găsească cele mai bune modalități de colaborare, iar câștigurile să fie de ambele părți: pe de o parte pentru comunitățile din Pata Rât, ca beneficiari direcți ai proiectului, iar pe de alta parte instituțiile publice, care își vor dezvolta capacitatea de a ajunge la cele mai vulnerabile grupuri ale societății și de a o face într-un mod sensibil la diferențele culturale. Cred că un stardard de viață decent pentru cât mai mulți din locuitorii Clujului este nu doar un obiectiv, ci o necesitate pentru bunăstarea orașului, iar creșterea incluziunii sociale va contribui la această bunăstare”, declară Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca.

Zona principală de intervenție a proiectului este Pata Rât, o așezare urbană informală segregată spațial, cu lipsuri multiple (de exemplu, spațiu redus sau inexistent de locuire și lipsa de acces la utilități și servicii de bază), aflată lângă groapa de gunoi a orașului. Acolo locuiesc aproximativ 300 de familii, în patru comunități care s-au format în urma mutărilor în locuințe de urgență ale unor familii sărace, cele mai multe de etnie romă, din zonele centrale ale orașului și mutate la periferie. La acestea s-au adăugat locuitori din satele apropiate care-și căutau mijloace de subzistență în depozitul de deșeuri.lansare proiect pata

Proiectul Pata-Cluj, „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților de romi marginalizate” este impletementat de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Asociația Habitat for Humanity Cluj și Fundația AltArt. Echipa de implementare, formată din 30 de persoane, la care se adaugă voluntarii, va aborda un număr de zece teme: Împuternicire şi participare (întărirea canalelor de comunicare, îmbunătăţirea reprezentării democratice, mobilizarea membrilor comunităţii), Acces la drepturi de protecţie socială (230 de familii vor fi ajutate să obţină acces legal la ajutoarele sociale, 114 persoane vor fi ajutate să-şi facă acte de identitate), Bunăstare (asistenţă socială şi psihologică, reprezentare legală), Comunităţi mai protejate (cartografierea zonelor cu risc ridicat, formarea unor grupuri de prevenţie şi reacţie), Coeziune socială (construirea unui centru comunitar pentru tineri), Identitate socială şi participare culturală, Acces la educaţie de calitate (participarea la activităţi extracurriculare, susţinerea participării la şcoală), Oportunităţi de ocupare (calificări profesionale, medieri de locuri de muncă), Desegregare şi locuire (noi proiecte pentru desegregare şi incluziune socială), Conştientizare (campanii de comunicare şi informare).