FUEN: Solicităm UE realizarea unui cadru pentru protecţia minorităţilor

“Este nevoie de o nouă abordare în UE, diversitatea etnică şi lingvistică trebuie văzută ca o valoare şi această valoare trebuie protejată, comunităţile naționale trebuie asigurate că drepturile lor sunt protejate prin reglementări la nivel european şi prin mecanism de verificare, care sunt complementate de schimbul reciproc de bune practici şi soluţii.”– a declarat Vincze Loránt la congresul FUEN la Flensburg.

Candidatul UDMR la PE, vicepreşedintele FUEN, a prezentat în cadrul congresului Manifestul Minorităţilor care solicită în noul mandat european o comunicare directă şi deschisă între Comisia Europeană, Parlamentul European şi comunităţile minoritare care fac parte din FUEN. Ei solicită de la UE stabilirea unui plan pentru implementarea celor cuprinse în manifest şi doresc ca unul dintre noii comisari ai Comisiei Europene să aibă între competenţe şi protecţia minorităţilor.

Organizaţiile minorităţilor europene participă între 7-10 mai la cel de al 65-lea Congres al FUEN (Uniunea Federativă a Naționalităților Europene) de la Flensburg în Germania. Adunarea generală anuală, care a avut loc sâmbătă dimineaţa, a adoptat Manifestul Minorităţilor care consideră inacceptabil faptul că, Comisia Europeană refuză în mod repetat toate propunerile şi sugestiile în legătură cu protecţia minorităţilor şi totodată documentul apreciază acele rapoarte şi hotărâri cu caracter de recomandare, care au fost adoptate pe această temă de către Comisia Europeană sau Parlamentul European. Manifestul Minorităţilor din Flensburg prevede: minorităţile europene nu reprezintă o ameninţare din punct de vedere al coeziunii Europei şi a statelor membre, dimpotrivă, ele îmbogăţesc societatea prin diversitatea lor. “Minorităţile naţionale solicită prin Manifest ca UE să cuprindă în mod evident protecţia minorităţilor comunitare şi lingvistice autohtone în tratatele europene. Documentul abordează în special implementarea bunelor practici europene în alte state membre, prin măsuri care sunt considerate satisfăcătoare şi de către comunităţile autohtone, inclusiv sistemul autodeterminării şi al autonomiilor” – a relatat vicepreşedintele FUEN. Cele zece puncte ale manifestului critică dublul standard al sistemului de criterii de la Copenhaga şi solicită de la UE să asigure elaborarea şi aplicarea drepturilor minorităţilor în toate statele membre.

“Manifestul FUEN la Flensburg redefineşte cele mai importante sarcini ale protecţiei minorităţilor europene şi precizează clar că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de această problemă, prin includerea sa printre competenţele sale”, a adăugat Vincze Loránt în cadrul lucrărilor de la Flensburg.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Pinterest