Daniel Buda: Partidul Popular European mizează în continuare pe o agricultură inteligentă

În cadrul Congresului PPE din Malta vor fi adoptate o serie de rezoluţii pe teme care privesc agricultura şi locurile de muncă în mediul rural, politica comercială a Europei precum şi antreprenoriatul inovativ. Una dintre rezoluţii are ca temă “Agricultura inteligentă: Aducerea în condiții de siguranță alimentară, gestionarea durabilă a terenurilor și a locurilor de muncă în zonele rurale”, spune eurodeputatul Daniel Buda.Buda 1

Rezoluţia subliniază modul în care agricultorii europeni contribuie decisiv la creşterea calitatăţii vieţii pe continentul european.

Partidul Popular European (PPE) a fost întotdeauna preocupat ca agricultorii să fie poziţionaţi în centrul societăților rurale și motorul creșterii rurale. Agricultura oferă locuri de muncă în special în zonele rurale, iar produsele fermierilor sunt apreciate în întreaga lume pentru standardele ridicate şi pentru respectarea tradiţiilor.logogroup_RO_full-color

Cu toate acestea, sub o presiune tot mai mare pentru a face modelele lor de producție mai competitive şi pentru a asigura supraviețuirea sectorului pe termen lung, PPE consideră necesară transformarea agriculturii într-una durabilă şi inteligentă prin generalizarea şi introducerea tehnologiilor digitale în agricultură. Așa-numita „agricultură de precizie“ înseamnă soluții inovatoare şi aici vorbim de sisteme de poziționare (adică GPS), teledetecția și monitorizarea solului, aspecte care le vor permite fermierilor să cunoască starea fiecărui centimetru al fermei, depistarea precoce a bolii culturilor astfel încât activităţile lor să fie mai durabile şi mai profitabile iar pe plan european să fie eliminate decalajele digitale dintre zonele urbane şi rurale.

Aşadar, PPE încurajează Comisia Europeană să își continue activitatea privind dezvoltarea rurală și dezvoltarea satelor inteligente, scopul fiind acela de a stimula creșterea economică și locurile de muncă în zonele rurale, care să le permită agricultorilor să rămână competitivi, să integreze zonele rurale în economia mai largă și să sporească implicarea comunităţilor locale. De acest lucru ar trebui să beneficieze, de asemenea, fermierii din zonele defavorizate, în special cei din regiunile muntoase, deoarece infrastructura este adesea mai puțin dezvoltată și interconectivitatea poate fi o forță motrică importantă.
Atragerea tinerilor în zonele rurale este un alt aspect esenţial al rezoluţiei PPE. Atingând conectivitatea și utilizarea mai mare a tehnologiei informației și comunicațiilor în ferme se poate crea o schimbare în industria agricolă și în viața de zi cu zi a modului în care tinerii doresc să se implice în sectorul agricol.
Agricultura trebuie să fie făcută mai atractivă. Agricultura ca o carieră ar fi astfel văzută nu doar ca o profesie tradițională, ci și ca statut de întreprinzător şi generator de locuri de muncă.

PPE consideră că accesul la alte infrastructuri, cum ar fi educația și sănătatea, infrastructura de transport, zonele comerciale și activitățile culturale și sociale, joacă, de asemenea, un rol important în a face zonele rurale mai atractive. Mai mult decât atât, PPE subliniază necesitatea unor campanii de PR pentru a stimula imaginea agriculturii, în sensul promovării avantajelor ca tinerii să urmeze această cale.
Nu numai agricultorii, ci și organizațiile de agricultori, trebuie să fie bine finanțate pentru a facilita dezvoltarea agriculturii. PPE susține în continuare Fondul european pentru Investiții Strategice (EFSI), în special în scopul de a stimula transformarea digitală din sectorul agricol. Prin intermediul unor parteneriate public-private, adoptarea de noi tehnologii și sisteme de inovație în domeniul agricol se vor putea cu certitudine îmbunătăți.

Crearea de noi locuri de muncă în educație, cercetare, dezvoltare și de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente va asigura condiţii decente de trai pentru agricultori și va crește bunăstarea cetățenilor, atât în ​​mediul rural, cât și în zonele urbane din apropiere.

Leave a Reply