Consiliul Județean Cluj: Nou refuz al conducerii Aeroportului de a permite accesul comisiei de recepție pe amplasamentul pistei de 2100 de m

Joi, 21 decembrie 2017, comisia de recepție finală a obiectivului de investiții „Pistă de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente” s-a deplasat, din nou, la Aeroport pentru a vizita amplasamentul.

Scopul vizitei a fost, și de această dată, acela de a întreprinde verificările la fața locului și celelalte demersuri necesare în vederea recepționării pistei. De altfel, dincolo de calitatea de PROPRIETAR asupra obiectivului de investiții, calitate care îi conferă Consiliului Județean dreptul de a se asigura cu privire la conformitatea lucrărilor executate, acesta are obligația legală de a urmări comportarea în timp, în exploatare, a construcției.

Ceea ce este însă cu adevărat important e faptul că, potrivit prevederilor Legii  nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „Recepția construcțiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentația de execuție și cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției. Or, în acest context, întrebarea care se ridică e: cum anume ar putea membrii comisiei de recepție, cei care răspund personal pentru modul de îndeplinire a acestor atribuții, să certifice conformitatea unor lucrări și a unei investiții de câteva zeci de milioane de euro câtă vreme li se refuză în mod repetat accesul la obiectivul ce ar trebui recepționat!?!

Din păcate însă, conducerea Aeroportului a decis, din nou, să nu permită accesul membrilor comisiei pe amplasamentul obiectivului de investiții, împiedicând astfel îndeplinirea operațiunilor legale premergătoare recepționării pistei și fără de care recepția nu poate avea loc.

Mâine, vineri, 22 decembrie 2017, reprezentanții proprietarului, respectiv Președintele Consiliului Județean Cluj, consilierii județeni și funcționarii din cadrul aparatului de specialitate cu atribuții în domeniu se vor deplasa din nou la Aeroport, intenția fiind de a se viziona și acea parte a obiectivului de investiții ce nu a putut fi vizitată cu prilejul deplasării anterioare, din data de 21 noiembrie a.c.

 

Leave a Reply