Congresul UDMR a trasat direcțiile pentru dezvoltarea Transilvaniei

Congresul UDMR desfășurat la Cluj în perioada 22-23 februarie 2019, sub tema viitorului, a lansat un document-program pentru dezvoltarea armonioasă a Transilvaniei și crearea unei societăți maghiare transilvănene cu
drepturi depline. Prin urmare, două principii vor defini politica și activitatea UDMR în anii care urmează: transilvanismul și competitivitatea.

”În deceniile următoare, Transilvania va fi din ce în ce mai liberă de rețeaua aspirațiilor centraliste, găsindu-și propria voce și dezvoltându-se puternic în termeni economici și culturali. Credem că și românii din Transilvania sunt interesați de aceste aspecte.

Este nevoie de un transilvanism pragmatic. În scopul succesului Transilvaniei și al comunității maghiare, trebuie să ne concentrăm asupra instrumentelor care aduc rezultate. Acest mod de a gândi trebuie să caracterizeze, pe lângă activitatea parlamentară și locală, toți posibilii aliați – politicieni români din Transilvania, organizațiile profesionale maghiare și române, intelectuali, instituțiile culturale și mediatice – care împărtășesc viziunea asupra dezvoltarea regiunii.

Scopul nostru fundamental este ca dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania, din punct de vedere economic și social, să se concentreze asupra sectoarelor cheie ale secolului XXI, devenind partenerul egal al societății românești din regiune.

Trebuie să creștem competitivitatea maghiarilor din regiune, atât în Transilvania, cât și în România și Europa.
Suntem conștienți de faptul că situația socială și puterea economică a maghiarilor din Transilvania este în mai multe aspecte inferioară celor ale națiunii majoritare.

Politica anti-Transilvania din ultimii 100 de ani – discriminarea instituționalizată din punct de vedere politic care vizează comunitatea maghiară – a jucat un rol decisiv în creșterea dezavantajului nostru competitiv. Ne referim în special la inegalitățile regionale semnificative într-o structură spațială, unde majoritatea maghiarilor trăiesc în regiunile periferice, mai puțin dezvoltate ale Transilvaniei. Această situație poate fi
depășită doar prin reducerea inechităților, prin consolidarea economică a regiunilor locuite de maghiari și prin creșterea eficienței rețelei de învățământ, care asigură o educație de calitate. Obiectivul nostru este o societate maghiară în Transilvania cu membri puternici din punct de vedere intelectual – competitivi, inovativi, creativi și de succes – care sunt totodată mândri de faptul că sunt maghiari, că sunt
transilvăneni.

Ne propunem să ne concentrăm pe șase domenii fundamentale pe termen mediu: Transilvania secolului XXI, economie competitivă, învățământ de calitate, extinderea protecției drepturilor, solidaritate socială și organizatorică, reevaluarea dialogului româno-maghiar”, se arată într-un document-program.

Potrivit UDMR, pentru atingerea acestui viitor comun este nevoie de participare publică, de cooperare și de o mai strânsă colaborare cu societățile civile și bisericile. Cadrul instituțional pentru acest deziderat se răsfrânge, în primul rând, asupra administrației locale și asupra contextului fundațiilor și a asociațiilor.

Totodată, consolidarea economică a Transilvaniei și a maghiarilor din Transilvania este de importanță majoră.

”Aspirațiile noastre privind politica etnică nu ar trebui să se limiteze la protecția drepturilor minorităților, deoarece supraviețuirea și dezvoltarea comunității noastre este în primul rând o problemă de natură economică.
Pe lângă apărarea drepturilor, este nevoie să construim mai mult. Membri comunității noastre speră să aibă un viitor previzibil, un nivel de trai tot mai ridicat. Pentru noile generații, această problemă este și mai presantă. România se apropie de colapsul demografic, determinat de migrația accentuată a populației tinere,
active. Comunitatea noastră este, de asemenea, puternic afectată de acest proces, iar la baza fenomenului se află motive de ordin economic. Sarcina noastră principală este asigurarea creșterii economice în regiunile locuite de maghiari, crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite, investițiile și dezvoltarea infrastructurii”.

UDMR își dorește să contribuie și la dezvoltarea unui Învățământ de calitate, la extinderea protecției drepturilor comunității maghiare și la întărirea dialogului româno-maghiar.

Leave a Reply