Cluj-Napoca a primit 45,18 milioane de euro bani europeni pentru dezvoltare urbană

Regiunea de Nord-Vest a primit în total 183 milioane de euro pentru dezvoltare urbană, bani dedicați municipiilor reședință de județ din Cluj, Satu Mare, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Bihor. Cea mai mare felie de tort revine clujenilor, 45,18 milioane de euro.

Cea mai consistentă axă din REGIO 2014-2020 este Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, care vizează rezolvarea problemelor în cinci domenii de intervenţie din reşedinţe de judeţ: mobilitate urbană, reabilitarea spaţiilor degradate pentru a creşte suprafaţa de spaţiu verde în oraşe, finanţarea incluziunii sociale în zonele marginalizate şi reabilitarea infrastructurii educaţionale.

“Majoritatea sumelor vor merge spre domeniul mobilității urbane, unde dorim să investim în transportul în comun prin achiziționarea de tramvaie și troleibuze și autobuze electrice noi, dar sunt și alte priorități de investiții precum construirea de creșe, modernizarea unor licee tehnologice sau școli profesionale sau creșterea suprafeței spațiilor verzi. Avem pregătite fișe de proiecte în valoare de peste 90 milioane de euro, astfel încât să avem o absorbția la finalul programului de 100%. Am învățat din experiența programului 2007-2013. Sunt și anumite diferențe procedurale, a fost obligatorie depunerea unui plan de mobilitate urbană și a unei strategii integrate de dezvoltare metropolitană, care au primit deja acceptul din partea ADR Nord-Vest. În cazul în care vor fi economii la licitații sau se vor suplimenta sumele primite, avem pregătite proiecte în rezervă care așteaptă finanțare”, a declarat Ovidiu Cîmpean, directorul Direcției Dezvoltare Locală din Primăria Cluj-Napoca.

Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; strategiile trebuie să răspundă la cinci tipuri de provocări: economice, sociale, climatice, demografice și de mediu.

Una dintre condițiile de bază pentru finanțarea proiectelor prin intermediul Priorității de investiții 4.1 – mobilitate urbană- o constituie fundamentarea investițiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ sau la nivelul acestora și al zonelor funcționale urbane aferente, care sunt acum documente care fundamentează şi Planurile de Urbanism General.

Cluj-Napoca are prevăzută la planul de mobilitate urbană suma de 36,7 milioane de euro.

Planul de mobilitate urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană / metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Revitalizarea urbamă a primit 4 milioane de euro, Regenerarea comunităților defavorizate – 1,9 milioane de euro, iar Educația – 2,5 milioane de euro.

Leave a Reply